Adres gegevens

All Inn Beveiligingssystemen
Holthe 50
9411 TP Beilen

Telefoon & E-mail

Tel.: +31 (0) 593-526250
E-mail:

CONTACT
  • CONFORM NEN 2535 EN 2575 EISEN
  • CONFORM BORG EISEN
  • WEET WIE U BINNEN LAAT...
  • VOOR UW EIGEN VEILIGHEID

Disclaimer

All Inn Beveiligingssystemen spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

All Inn Beveiligingssystemen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt All Inn Beveiligingssystemen geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan All Inn Beveiligingssystemen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. All Inn Beveiligingssystemen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
All Inn Beveiligingssystemen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.