Adres gegevens

All Inn Beveiligingssystemen
Holthe 50
9411 TP Beilen

Telefoon & E-mail

Tel.: +31 (0) 593-526250
E-mail:

CONTACT
  • CONFORM NEN 2535 EN 2575 EISEN
  • CONFORM BORG EISEN
  • WEET WIE U BINNEN LAAT...
  • VOOR UW EIGEN VEILIGHEID

Brandmeldinstallatie

All Inn Beveiligingssystemen installeert brandmeld, en of ontruimingssystemen in o.a. Assen, Hoogeveen, Zwolle, Groningen oftewel in het noorden van ons land.

Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft ten doel om een beginnende brand in een dusdanig stadium te kunnen ontdekken, lokaliseren en alarmeren dat het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier , inventaris, gebouw en het milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade worden beperkt resp. voorkomen.

All Inn Beveiligingssystemen uit Beilen(regio Drenthe) is uw Branddetectiededrijf voor een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie volgens de NEN 2535, of NEN 2575 in de regio Assen, Beilen, Emmen, Meppel, Groningen, Zwolle

De regeling brandmeldinstallaties is een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem, samengesteld door en voor alle bij brandbeveiliging betrokken marktpartijen.
De brandmeldinstallaties betreffen autonome brandmeldinstallaties, al dan niet voor de aansturing van blusinstallaties of andere brandpreventieve maatregelen. Betrokken partijen zijn onder meer: de principaal (eigenaar/gebruiker), de overheid, de verzekeringsbranche en de beveiligingsbranche.
In de regelgeving wordt aangegeven waaraan u moet voldoen, afhankelijk van de aard van het bedrijf, de ligging, grootte van het gebouw en het risico.
Er zijn diverse manieren van branddetectie en voor diverse doeleinden bijv. in de verkeersruimte in woningen dienen er rookmelders geplaatst te worden op 230 volt net (NEN 2555) en in  een hotel een brandmeldinstallatie met volledige bewakingen doormelding naar de brandweer met certificaat (NEN 2535). De eisen worden vast gelegd in een Programma van Eisen (PvE) en dienen door de eis (ende) partij(en) te worden ondertekend. Een brandmeldinstallatie bestaat uit automatische brandmelders (rookmelder optisch - thermisch), handmelders, module (sturing), slow whoops (sirenes), flitslicht enz.

klik hier om een afspraak te maken